Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene#PARTEA A ȘAPTEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE#Articolul 335#(ex-articolul 282 TCE)