Cauza C-432/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal de première instance de Namur (Belgia) la 22 august 2011 — Cartiaux Service Plus SA/État belge