Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/798/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2020/584, in Uredbe Sveta (EU) št. 224/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/582, o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki 2020/C 140/01