Avviż għall-attenzjoni tal-persuna soġġetta għal miżuri restrittivi previsti mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/798/PESK, kif implimentata mid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/584, u r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 224/2014, kif implimentat mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/582 dwar miżuri restrittivi minħabba s-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana 2020/C 140/01