Paziņojums tās personas ievērībai, kurai piemēro ierobežojošos pasākumus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2013/798/KĀDP, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2020/584, un Padomes Regulā (ES) Nr. 224/2014, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/582 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā 2020/C 140/01