Pranešimas asmeniui, kuriam taikomos Tarybos sprendime 2013/798/BUSP, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2020/584, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 224/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/582, dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, numatytos ribojamosios priemonės 2020/C 140/01