Известие на вниманието на лицето, спрямо което се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/798/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение (ОВППС) 2020/584 на Съвета, както и в Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/582 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република 2020/C 140/01