Sklep št. 1/2016 Pridružitvenega sveta EU-Libanon z dne 11. novembra 2016 o prednostnih nalogah partnerstva EU-Libanon [2016/2368]