Întrebare scrisă E-7196/10 Mara Bizzotto (EFD) adresată Comisiei. Criza și micile întreprinderi din Letonia