Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 19. huhtikuuta 2017 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.40153 – Sähkökirjojen jakelusopimuksiin sisältyvät suosituimmuuslausekkeet ja niihin liittyvät seikat – Esittelijä: Ruotsi