Întrebare scrisă E-6743/09 adresată de Franz Obermayr (NI) Comisiei. Mijloace destinate publicităţii acordate de UE Suediei