Cauza T-424/11: Acțiune introdusă la 4 august 2011 — Cementos Molins/Comisia