TITJUR Hotărârea Curții din data de 14 decembrie 1972. # Arend van de Poll KG împotriva Hauptzollamt Trier. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Germania. # Tariful vamal comun. # Cauza 38-72. van de Poll