Cauza C-556/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 19 iunie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Østre Landsret – Danemarca) – TDC A/S/Teleklagenævnet [Trimitere preliminară — Reţele și servicii de comunicaţii electronice — Directiva 2002/19/CE — Articolul 2 litera (a) — Acces la anumite elemente și la infrastructura specifică asociată rețelei, precum și la utilizarea acestora — Articolele 5, 8, 12 și 13 — Competența autorităților naționale de reglementare — Obligație referitoare la accesul la anumite elemente și la infrastructura specifică asociată rețelei, precum și la utilizarea acestora — Întreprindere care are o putere semnificativă pe piață — Instalarea de cabluri de racord care leagă comutatorul de distribuție al rețelei de acces la punctul terminal al rețelei din locuința utilizatorului final — Proporționalitatea obligațiilor privind acceptarea cererilor rezonabile de acces la anumite elemente și la infrastructura specifică asociată rețelei și la utilizarea acestora — Directiva 2002/21/CE — Articolul 8 — Obiective generale pentru îndeplinirea sarcinilor autorităților naționale de reglementare]