AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) Raportoare pentru aviz: Julia Reda