Näringspåståenden Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2012 om utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 vad gäller förteckningen över näringspåståenden