Seznam prehranskih trditev Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. februarja 2012 o osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 glede seznama prehranskih trditev