Zoznam výživových tvrdení Uznesenie Európskeho parlamentu z  2. februára 2012 o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení