Voedingsclaims Resolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2012 over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen