Lista ta' affermazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni" Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat- 2 ta' Frar 2012 dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar il-lista ta' indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni