Teiginių apie maisto produktų maistingumą sąrašas 2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 teiginių apie maisto produktų maistingumą sąrašas