Ravitsemusväitteiden luettelo Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. helmikuuta 2012 luonnoksesta komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta ravitsemusväitteiden luettelon osalta