Toitumisalaste väidete nimekiri Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2012 . aasta resolutsioon, mis käsitleb komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1924/2006 toitumisalaste väidete nimekirja osas