Liste over ernæringsanprisninger Europa-Parlamentets beslutning 2. februar 2012 om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger