Întrebare scrisă E-008644/11 Cristiana Muscardini (PPE) adresată Comisiei. Industria europeană a pielăriei și criza