Concluziile avocatului general Mancini prezentate la data de13 ianuarie 1983.