Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/782/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului, astfel cum sunt puse în aplicare prin Decizia 2012/122/PESC a Consiliului și, respectiv, prin Regulamentul (UE) nr. 168/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria