Întrebare scrisă E-8436/10 Cornelia Ernst (GUE/NGL) adresată Comisiei. Revizuirea Directivei UE privind păstrarea datelor