Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 127/2010 od 10. studenoga 2010. o izmjeni Priloga XXII. (Pravo trgovačkih društava) Sporazumu o EGP-u$