Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 127/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП