Întrebare scrisă E-0696/10 adresată de Chris Davies (ALDE) Comisiei. Creşterea demografică şi ajutorul acordat de UE ţărilor în curs de dezvoltare