/* */

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Kamer voor hogere voorzieningen) 28 juni 2011 BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Kamer voor hogere voorzieningen) 28 juni 2011.#Rinse van Arum tegen Europees Parlement.#Hogere voorziening – Openbare dienst – Ambtenaren – Beoordeling – Beoordelingsrapport – Beoordelingsronde 2005 – Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond.#Zaak T‑454/09 P.