Întrebare scrisă P-2051/10 adresată de Liisa Jaakonsaari (S&D) Comisiei. Probleme legate de becurile cu consum redus de energie