Întrebare scrisă E-003631/11 Niki Tzavela (EFD) adresată Comisiei. Pedeapsa cu moartea