Întrebare scrisă E-5083/10 Willy Meyer (GUE/NGL) adresată Comisiei. Deversările de petrol din delta fluviului Niger (Nigeria)