Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-implikazzjonijiet tal-kriżi tad-dejn sovran għall-governanza tal-UE” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)