Întrebare scrisă P-6994/10 de Pat the Cope Gallagher (ALDE) adresată Comisiei. Sectorul cerealelor în Uniunea Europeană