Întrebare scrisă E-3274/10 adresată de Antolín Sánchez Presedo (S&D) Comisiei. Independența și guvernanța agențiilor de rating