Întrebare scrisă E-005775/11 Glenis Willmott (S&D) și Christel Schaldemose (S&D) adresată Comisiei. Revizuirea Directivei privind produsele din tutun