Cauza T-490/08: Hotărârea Tribunalului din 22 iunie 2010 — CM Capital Markets/OAPI — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance) [ „Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance — Mărcile comunitară și națională figurative anterioare CM Capital Markets — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Lipsa similitudinii între semne — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]” ]