Întrebare scrisă P-3896/10 Derek Vaughan (S&D) adresată Comisiei. Al cincilea raport privind coeziunea