Agricultura ca sector strategic în contextul securității alimentare Rezoluția Parlamentului European din 18 ianuarie 2011 referitoare la recunoașterea agriculturii ca sector strategic în contextul securității alimentare (2010/2112(INI))