KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista 29 päivänä huhtikuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/758 komissiolle siirretyn delegoitujen säädösten antamisvallan käyttämisestä