Lista instalațiilor aprobate pentru tratarea produselor și ingredientelor alimentare cu radiații ionizante în statele membre (În conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante) (Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în JO C 336, 17.11.2011, p. 14 )