Un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene Rezoluția Parlamentului European din 29 martie 2012 referitoare la un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene (2011/2181(INI))