Cauza T-212/12: Acțiune introdusă la 21 mai 2012 — Ålands Industrihus/Comisia Europeană