Întrebare scrisă E-010884/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) adresată Comisiei. Luptele de la frontiera dintre Kenia și Somalia