Întrebare scrisă E-012362/11 Hans-Peter Martin (NI) adresată Comisiei. Documentele Comisiei privind succesul IMM-urilor prin intermediul capitalului de risc