Cauza T-463/11: Acțiune introdusă la 23 august 2011 — Dectane/OAPI — Hella (DAYLINE)