Kohtuasi T-463/11: 23. augustil 2011 esitatud hagi — Dectane versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Hella (DAYLINE)